กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา2560

กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา2559 (เหมาจ่าย)กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา2560(นักศึกษารหัส 58 เป็นต้นไป)

กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิตภาคการศึกษาที่ 1/2560 กรณีพิเศษ

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนประจำภาค

 
 
 


 
 

VDO แนะนำ

HU อาคารคณะบริหารธุรกิจ

more >>>

 

 

 

 

 

visitor number     
Since January 13, 2014
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7420-0332